เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

โครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดด้วยแนวทาง 5 ส ที่ทุกภาคมีส่วนร่วม

แชร์

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง  ได้ดำเนินการจัดทำโครงการวัด  ประชารัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดด้วยแนวทาง 5 ส ที่ทุกภาคมีส่วนร่วม

ในวันพฤหัสบดีที่  18  กุมภาพันธ์  2564  ณ  วัดราษฎร์ศรัทธาราม  หมู่ที่ 3  ตำบลห้วยโป่ง  อำเภอหนองไผ่  จังหวัดเพชรบูรณ์


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB