เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมการถนอมอาหารแก่สตรีตำบลห้วยโป่ง ประจำปีงบประมาณ 2563

แชร์

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง  ได้จัดโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมการถนอมอาหารแก่สตรีตำบลห้วยโป่ง  ประจำปีงบประมาณ  2563  ได้แก่  การแปรรูปเห็ด  การแปรรูปหน่อไม้  เช่น  แหนมเห็ด  แหนมหน่อไม้  เห็ดสวรรค์  และน้ำพริกเห็ด  ในวันศุกร์ที่  21  สิงหาคม  2563  ณ  หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.75MB