เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

โครงการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

แชร์

องค์การบริหารส่วตำบลห้วยโป่ง  ดำเนินการพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลาย  ประจำปีงบประมาณ 2563  ซึ่งยุงลายเป็นพาหะของโรคไข้เลือดออก  


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.75MB