เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

โครงการตรวจสุขภาพเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2562

แชร์

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง  ได้ดำเนินโครงการตรวจสุขภาพเด็กเล็ก  ประจำปีงบประมาณ  2562  เพื่อให้เด็กเล็กและผู้ดูแลเด็กเล็กมีความรู้ในการป้องกันโรค  และมีสุขภาพอนามัยที่ดี  ในวันศุกร์ที่ 26  กรกฎาคม  2562 


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
0.01s. 0.50MB