เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

โครงการทัศนศึกษาของเด็กเล็ก

แชร์

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง  ได้ดำเนินโครงการทัศนศึกษาเด็กเล็กเพื่อให้เด็กได้รู้จักศาสนาและสถานที่สำคัญ  สร้างความสัมพันธ์ระหว่างเด็กเล็กและศาสนสถา่น  ณ  วัดธรรมยาน  ตำบลยางงาม  อำเภอหนองไผ่  จังหวัดเพชรบูรณ์  ในวันที่  19  กันยายน  2562


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
0.01s. 0.50MB