เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

ศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนสร้างสุขผุ้สูงอายุตำบลห้วยโป่ง

แชร์

      โรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุตำบลห้วยโป่ง ก่อตั้งเมื่อปี 2558 โดยมีนายหมุน บุญเรือง เป็นประธานโรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุตำบลห้วยโป่ง มีผู้สูงอายุตำบลห้วยโป่งสมัครเป็นนักเรียน 72 คน 

       ในวันที่ 29 กันยายน 2559 คณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ ได้รับรองให้โรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุตำบลห้วยโป่ง เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ ตามความมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.75MB