เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ"โรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุ ตำบลห้วยโป่ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

แชร์

อบต.ห้วยโป่งเล็งเห็นถึงความสำคัญ คุณค่าของผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นผู้มีคุณประโยชน์ต่อสังคม และยังเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน จึงได้จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ"โรงเรียนสร้างสุขผุ้สูงอายุ ตำบลห้วยโป่ง " ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

เอกสารแนบคลิกเพื่อ ดาว์นโหลดเอกสาร

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB