นายพงษ์ศักดิ์ วันตั้ง
ปลัด อบต.ห้วยโป่ง ปฏิบัติหน้าที
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง
08 9961 2810

ออนไลน์ 280 คน

เยี่ยมชม 15,925 คน

ข่าวกิจกรรม

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ "โรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุ ตำบลห้วยโป่ง(ต่อยอด)" ประจำปีงบประมาณ 2564(31/03/2564)

31 มีนาคม 2564 21 ครั้ง วิไลวรรณ แก้วคง แชร์  

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ "โรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุ ตำบลห้วยโป่ง(ต่อยอด)" ประจำปีงบประมาณ 2564

วันพุธที่ 31 มีนาคม  2564

กิจกรรมจัดทำขนมถั่วแปปแป้งสด


ประมวลภาพกิจกรรม 10 ภาพ

เปลี่ยนภาษา