นายพงษ์ศักดิ์ วันตั้ง
ปลัด อบต.ห้วยโป่ง ปฏิบัติหน้าที
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง
08 9961 2810

ออนไลน์ 213 คน

เยี่ยมชม 15,863 คน

ข่าวกิจกรรม

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ "โรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุ ตำบลห้วยโป่ง (ต่อยอด)" ประจำปีงบประมาณ 2564

30 ตุลาคม 2563 106 ครั้ง วิไลวรรณ แก้วคง แชร์  

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  "โรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุ  ตำบลห้วยโป่ง(ต่อยอด)" ประจำปีงบประมาณ  2564  

วันศุกร์ที่  30  ตุลาคม  2563 

กิจกรรมจัดทำกระทงทำจากขนมข้าวโพด


ประมวลภาพกิจกรรม 15 ภาพ

เปลี่ยนภาษา