นายพงษ์ศักดิ์ วันตั้ง
ปลัด อบต.ห้วยโป่ง ปฏิบัติหน้าที
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง
08 9961 2810

ออนไลน์ 151 คน

เยี่ยมชม 15,750 คน

ข่าวกิจกรรม

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ"โรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุตำบลห้วยโป่ง(ต่อยอด)"ประจำปีงบประมาณ 2563

3 กรกฎาคม 2563 152 ครั้ง วิไลวรรณ แก้วคง แชร์  

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่งได้จัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ"โรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุตำบลห้วยโป่ง(ต่อยอด)" ประจำปีงบประมาณ 2563 จึงประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สูงอายุตำบลห้วยโป่งเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

เอกสารแนบ 5 ไฟล์
.375.68 KB   แสดงภาพ
.422.70 KB   แสดงภาพ
.424.81 KB   แสดงภาพ
.373.65 KB   แสดงภาพ
.344.64 KB   แสดงภาพ

ประมวลภาพกิจกรรม 8 ภาพ

เปลี่ยนภาษา