นายพงษ์ศักดิ์ วันตั้ง
ปลัด อบต.ห้วยโป่ง ปฏิบัติหน้าที
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง
08 9961 2810

ออนไลน์ 153 คน

เยี่ยมชม 15,784 คน

ข่าวกิจกรรม

โครงการรณรงค์และฝึกอบรมการทำถุงผ้าเพื่อใช้แทนถุงพลาสติก

30 มิถุนายน 2563 141 ครั้ง วิไลวรรณ แก้วคง แชร์  

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง  ได้จัดทำโครงการรณรงค์และฝึกอบรมการทำถุงผ้าเพื่อใช้แทนถุงพลาสติก  เพื่อรณรงค์ให้ประชาชานในตำบลห้วยโป่งใช้ถุงผ้าแทยถุงพลาสติก  ลดปริมาณขยะ  ซึ่งกลุ่มเป้าหมายโครงการคือประชาชนในตำบลห้วยโป่ง จำนวน  70  คน


ประมวลภาพกิจกรรม 11 ภาพ

เปลี่ยนภาษา