นายพงษ์ศักดิ์ วันตั้ง
ปลัด อบต.ห้วยโป่ง ปฏิบัติหน้าที
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง
08 9961 2810

ออนไลน์ 158 คน

เยี่ยมชม 15,756 คน

ข่าวกิจกรรม

โครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข พัฒนาวัดด้วยแนวทาง 5 ส ที่ทุกภาคมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ 2563

25 มิถุนายน 2563 181 ครั้ง วิไลวรรณ แก้วคง แชร์  

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง  ได้จัดทำโครงการวัด  ประชารัฐ สร้างสุข  พัฒนาวัดด้วยแนวทาง  5  ส ที่ทุกภาคมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ  2563  ในวันพฤหัสบดีที่  25  มิถุนายน  2563  ณ  วัดประชาบำรุง  หมู่ที่  2  ตำบลห้วยโป่ง  อำเภอหนองไผ่  จังหวัดเพชรบูรณ์


ประมวลภาพกิจกรรม 16 ภาพ

เปลี่ยนภาษา