นายพงษ์ศักดิ์ วันตั้ง
ปลัด อบต.ห้วยโป่ง ปฏิบัติหน้าที
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง
08 9961 2810

ออนไลน์ 207 คน

เยี่ยมชม 15,899 คน

ข่าวกิจกรรม

โครงการ Big Cleaning Day ประจำปีงบประมาณ 2563

24 มิถุนายน 2563 140 ครั้ง วิไลวรรณ แก้วคง แชร์  

องค์การบริหารส่วตำบลห้วยโป่ง  ได้จัดทำโครงการ  Big Cleaning Day  ประจำปีงบประมาณ  2563  ในวันพุธที่  24  มิถุนายน  2563  โดยเก็บขยะมูลฝอยบริเวณ สองข้างทางถนนสระบุรี - หล่มสัก


ประมวลภาพกิจกรรม 14 ภาพ

เปลี่ยนภาษา