นายพงษ์ศักดิ์ วันตั้ง
ปลัด อบต.ห้วยโป่ง ปฏิบัติหน้าที
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง
08 9961 2810

ออนไลน์ 200 คน

เยี่ยมชม 15,852 คน

ข่าวกิจกรรม

โครงการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

23 มิถุนายน 2563 128 ครั้ง วิไลวรรณ แก้วคง แชร์  

องค์การบริหารส่วตำบลห้วยโป่ง  ดำเนินการพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลาย  ประจำปีงบประมาณ 2563  ซึ่งยุงลายเป็นพาหะของโรคไข้เลือดออก  


ประมวลภาพกิจกรรม 18 ภาพ

เปลี่ยนภาษา