นายพงษ์ศักดิ์ วันตั้ง
ปลัด อบต.ห้วยโป่ง ปฏิบัติหน้าที
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง
08 9961 2810

ออนไลน์ 279 คน

เยี่ยมชม 15,926 คน

ข่าวกิจกรรม

วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2563

5 พฤษภาคม 2563 146 ครั้ง วิไลวรรณ แก้วคง แชร์  

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง ได้จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ  พ.ศ.2563  ในวันพุธที่  5  พฤษภาคม  2563  ณ  ถนนบ้านใหม่สามัคคี-หนองโสน  โดยมีกิจกรรมปลูกต้นไม้  กำจัดวัชพืช  บำรุงรักษาต้นไม้  ตัดแต่งกิ่งและรดน้ำต้นไม้ (ต้นเหลืองเชียงราย)

เปลี่ยนภาษา