นายพงษ์ศักดิ์ วันตั้ง
ปลัด อบต.ห้วยโป่ง ปฏิบัติหน้าที
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง
08 9961 2810

ออนไลน์ 163 คน

เยี่ยมชม 15,817 คน

ข่าวกิจกรรม
วันที่นำขึ้นเรื่อง
8 เม.ย. 64กิจกรรม โครงการ 1 อปท. 1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม(08/04/02564) แชร์  
7 เม.ย. 64กิจกรรม โครงการวัดประชารัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดด้วยแนวทาง 5 ส ที่ทุกภาคมีส่วนร่วม(07/04/2564) แชร์  
1 เม.ย. 64กิจกรรม โครงการ Big Cleaning Day (1/04/2564) แชร์  
31 มี.ค. 64โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ "โรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุ ตำบลห้วยโป่ง(ต่อยอด)" ประจำปีงบประมาณ 2564(31/03/2564) แชร์  
30 ต.ค. 63โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ "โรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุ ตำบลห้วยโป่ง (ต่อยอด)" ประจำปีงบประมาณ 2564 แชร์  
21 ส.ค. 63โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมการถนอมอาหารแก่สตรีตำบลห้วยโป่ง ประจำปีงบประมาณ 2563 แชร์  
3 ก.ค. 63โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ"โรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุตำบลห้วยโป่ง(ต่อยอด)"ประจำปีงบประมาณ 2563 แชร์  
30 มิ.ย. 63โครงการรณรงค์และฝึกอบรมการทำถุงผ้าเพื่อใช้แทนถุงพลาสติก แชร์  
25 มิ.ย. 63โครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข พัฒนาวัดด้วยแนวทาง 5 ส ที่ทุกภาคมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ 2563 แชร์  
24 มิ.ย. 63โครงการ Big Cleaning Day ประจำปีงบประมาณ 2563 แชร์  
23 มิ.ย. 63โครงการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แชร์  
5 พ.ค. 63วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2563 แชร์  
24 เม.ย. 63การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง แชร์  
24 เม.ย. 63การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง แชร์  
24 ธ.ค. 62พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก แชร์  
30 ต.ค. 62วันพุธที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่งได้ดำเนินการออกสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกตาม พรบ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง หมู่ที่ 1 บ้านกกตะแบก แชร์  
22 ต.ค. 62โครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ แชร์  
6 ก.ย. 62โครงการรณรงค์คัดแยกขยะอันตราย แชร์  
6 ก.ย. 62โครงการรณรงค์คัดแยกขยะอันตรายตำบลห้วยโป่ง แชร์  
27 ส.ค. 62โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/3 | แสดง 20 จาก 48 รายการ
เปลี่ยนภาษา