นายพงษ์ศักดิ์ วันตั้ง
ปลัด อบต.ห้วยโป่ง ปฏิบัติหน้าที
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง
08 9961 2810

ออนไลน์ 252 คน

เยี่ยมชม 15,918 คน

การบริหารจัดการองค์ความรู้ (KM)
วันที่นำขึ้นเรื่อง
27 พ.ย. 63มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง แชร์  
1 ต.ค. 62แผนการจัดการองค์ความรู้ในองค์กร 2563 แชร์  
1 ต.ค. 62ผลการดำเนินงานการจัดการองค์ความรู้ประจำปี พ.ศ. 2562 แชร์  
27 พ.ค. 62สถิติผู้มาใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร แชร์  
17 ต.ค. 61การจัดการองค์ความรู้ภายนอก แชร์  
4 ต.ค. 61ผลการดำเนินงานการจัดการองค์ความรู้ประจำปี พ.ศ. 2561 แชร์  
16 ต.ค. 60ผลการดำเนินงานการจัดการองค์ความรู้ประจำปี พ.ศ. 2560 แชร์  
12 ต.ค. 59ผลการดำเนินงานการจัดการองค์ความรู้ประจำปี พ.ศ. 2559 แชร์  
15 ต.ค. 58การจัดการองค์ความรู้ภายใน - กองช่าง แชร์  
15 ต.ค. 58การจัดการองค์ความรู้ภายใน - กองคลัง แชร์  
15 ต.ค. 58การจัดการองค์ความรู้ภายใน - สำนักปลัด แชร์  
15 ต.ค. 58ผลการดำเนินงานการจัดการองค์ความรู้ประจำปี พ.ศ. 2558 แชร์  
15 ต.ค. 58แผนการจัดการองค์ความรู้ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง KM แชร์  
10 ต.ค. 57ผลการดำเนินงานการจัดการองค์ความรู้ประจำปี พ.ศ. 2557 แชร์  
ลำดับ 1-14 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 14 รายการ
เปลี่ยนภาษา