เมนูหลัก

บริการข้อมูลข่าวสาร - การบริหารจัดการองค์ความรู้ (KM)

หัวข้ออ่านวันที่
ผลการดำเนินงานการจัดการองค์ความรู้ประจำปี พ.ศ. 2562441 ต.ค. 62
สถิติผู้มาใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร7627 พ.ค. 62
การจัดการองค์ความรู้ภายนอก18317 ต.ค. 61
ผลการดำเนินงานการจัดการองค์ความรู้ประจำปี พ.ศ. 25611914 ต.ค. 61
ผลการดำเนินงานการจัดการองค์ความรู้ประจำปี พ.ศ. 256010416 ต.ค. 60
ผลการดำเนินงานการจัดการองค์ความรู้ประจำปี พ.ศ. 255911912 ต.ค. 59
การจัดการองค์ความรู้ภายใน - กองช่าง11415 ต.ค. 58
การจัดการองค์ความรู้ภายใน - กองคลัง11915 ต.ค. 58
การจัดการองค์ความรู้ภายใน - สำนักปลัด12415 ต.ค. 58
ผลการดำเนินงานการจัดการองค์ความรู้ประจำปี พ.ศ. 255810615 ต.ค. 58
แผนการจัดการองค์ความรู้ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง KM11415 ต.ค. 58
ผลการดำเนินงานการจัดการองค์ความรู้ประจำปี พ.ศ. 255710010 ต.ค. 57
ลำดับที่ 1-12 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.03s. 0.50MB