เมนูหลัก

บริการข้อมูลข่าวสาร - การบริหารจัดการองค์ความรู้ (KM)

หัวข้ออ่านวันที่
ผลการดำเนินงานการจัดการองค์ความรู้ประจำปี พ.ศ. 2562121 ต.ค. 62
สถิติผู้มาใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร4027 พ.ค. 62
การจัดการองค์ความรู้ภายนอก14817 ต.ค. 61
ผลการดำเนินงานการจัดการองค์ความรู้ประจำปี พ.ศ. 25611594 ต.ค. 61
ผลการดำเนินงานการจัดการองค์ความรู้ประจำปี พ.ศ. 25608316 ต.ค. 60
ผลการดำเนินงานการจัดการองค์ความรู้ประจำปี พ.ศ. 25599712 ต.ค. 59
การจัดการองค์ความรู้ภายใน - กองช่าง9115 ต.ค. 58
การจัดการองค์ความรู้ภายใน - กองคลัง9715 ต.ค. 58
การจัดการองค์ความรู้ภายใน - สำนักปลัด10115 ต.ค. 58
ผลการดำเนินงานการจัดการองค์ความรู้ประจำปี พ.ศ. 25588515 ต.ค. 58
แผนการจัดการองค์ความรู้ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง KM9415 ต.ค. 58
ผลการดำเนินงานการจัดการองค์ความรู้ประจำปี พ.ศ. 25578110 ต.ค. 57
ลำดับที่ 1-12 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB