เมนูหลัก

บริการข้อมูลข่าวสาร - การบริหารจัดการองค์ความรู้ (KM)

หัวข้ออ่านวันที่
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง2727 พ.ย. 63
แผนการจัดการองค์ความรู้ในองค์กร 2563151 ต.ค. 62
ผลการดำเนินงานการจัดการองค์ความรู้ประจำปี พ.ศ. 2562841 ต.ค. 62
สถิติผู้มาใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร11727 พ.ค. 62
การจัดการองค์ความรู้ภายนอก21917 ต.ค. 61
ผลการดำเนินงานการจัดการองค์ความรู้ประจำปี พ.ศ. 25612264 ต.ค. 61
ผลการดำเนินงานการจัดการองค์ความรู้ประจำปี พ.ศ. 256013816 ต.ค. 60
ผลการดำเนินงานการจัดการองค์ความรู้ประจำปี พ.ศ. 255914612 ต.ค. 59
การจัดการองค์ความรู้ภายใน - กองช่าง14315 ต.ค. 58
การจัดการองค์ความรู้ภายใน - กองคลัง15015 ต.ค. 58
การจัดการองค์ความรู้ภายใน - สำนักปลัด15415 ต.ค. 58
ผลการดำเนินงานการจัดการองค์ความรู้ประจำปี พ.ศ. 255813815 ต.ค. 58
แผนการจัดการองค์ความรู้ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง KM14415 ต.ค. 58
ผลการดำเนินงานการจัดการองค์ความรู้ประจำปี พ.ศ. 255713910 ต.ค. 57
ลำดับที่ 1-14 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.03s. 0.50MB