นายพงษ์ศักดิ์ วันตั้ง
ปลัด อบต.ห้วยโป่ง ปฏิบัติหน้าที
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง
08 9961 2810

ออนไลน์ 143 คน

เยี่ยมชม 15,755 คน

รายงานผลการป้องกันการทุจริตรอบ 1 ปี
วันที่นำขึ้นเรื่อง
9 เม.ย. 64 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563 (รอบ 12 เดือน) แชร์  
17 ก.พ. 64การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร แชร์  
2 มิ.ย. 63ผลการดำเนินงานการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร แชร์  
13 ธ.ค. 62 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2562 (รอบ 12 เดือน) แชร์  
21 ต.ค. 62รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วตำบลห้วยโป่ง (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปี 2562 แชร์  
21 พ.ค. 62 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2562 (รอบ 6 เดือน) แชร์  
ลำดับ 1-6 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 6 รายการ
เปลี่ยนภาษา