นายพงษ์ศักดิ์ วันตั้ง
ปลัด อบต.ห้วยโป่ง ปฏิบัติหน้าที
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง
08 9961 2810

ออนไลน์ 149 คน

เยี่ยมชม 15,762 คน

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
วันที่นำขึ้นเรื่อง
1 ธ.ค. 63กิจกรรมร่วมทำกระทงเนื่องในวันลอยกระทงเพื่อสมทบรายได้ให้วัด แชร์  
ลำดับ 1-1 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 1 รายการ
เปลี่ยนภาษา